Dosen


Nama: Dr. Dra. Siti Rusdiana, M.Eng
NIP: 196309101990022001
Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan: Lektor Kepala
Bidang keilmuan: Matematika Optimasi, Simulasi dan Riset Operasi
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/str/


Nama: Dr. Salmawaty, M.Sc
NIP: 196110091991022001
Pangkat/Gol. Ruang: Penata (Gol. III/c)
Jabatan: Lektor Kepala
Bidang keilmuan: Analisa Numerik, Matematika Terapan
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/salmawaty/


Nama: Dr. Tarmizi, M.Sc
NIP: 196407051991021001
Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan: Lektor Kepala
Bidang keilmuan: Metode Numerik
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/tarmizi/


Nama: Dr. Dra. Intan Syahrini, M.Si
NIP: 196409081991022001
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I (Gol. III/d)
Jabatan: Lektor
Bidang keilmuan: Matematika Terapan
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/intansyahrini/


Nama: Dr. Said Munzir, S.Si., M.Eng.Sc.
NIP: 196907031994121002
Pangkat/Gol. Ruang: Penata (Gol. III/c)
Jabatan: Lektor
Bidang keilmuan: Kotrol Optimal, Matematika Terapan
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/smunzir/


Nama: Nurmaulidar, S.Si., M.Sc
NIP: 197006081994122001
Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan: Lektor Kepala
Bidang keilmuan: Riset Operasi, Matematika Terapan
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/lidar/


Nama: Taufiq Iskandar, S.Si., M.Si
NIP: 197004071995121001
Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan: Lektor Kepala
Bidang Ilmu: Matematika
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/taufiqiskandar/


Nama: Rini Oktavia, S.Si., M.Si., Ph.D
NIP: 197010121995122002
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I (Gol. III/d)
Jabatan: Lektor
Bidang Ilmu: Struktur Aljabar
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/rini_oktavia/


Nama: Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si
NIP: 197010051998021001
Pangkat/Gol. Ruang: Penata (Gol. III/c)
Jabatan: Lektor
Bidang Ilmu: Matematika Terapan, Multimedia dan Komputasi Matematika
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/mahyus/


Nama: Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si
NIP: 197111251999031003
Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)
Jabatan: Guru Besar
Bidang Ilmu: Matematika Terapan
Webpage: https://fsd.unsyiah.ac.id/marwanramli/


Nama: Dr. Rahma Zuhra, S.Si., M.Si
NIP: 197506091999032001
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I (Gol. III/d)
Jabatan: Lektor
Bidang Ilmu: Struktur Aljabar, Matematika Murni
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/rahmazuhra/


Nama: Hafnani, S.Si, M.Si
NIP: 197509092005012001
Pangkat/Gol. Ruang: Penata (Gol. III/c)
Jabatan: Lektor
Bidang Ilmu: Analisis Fungsional
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/hafnani/


Nama: Saiful Amri, S.Si., M.Si
NIP: 197410122006041002
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
Jabatan: Lektor
Bidang Ilmu: Teori Bilangan
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/saiful_zahlen/


Nama: Syarifah Meurah Yuni, S.Si., M.Si
NIP: 198006072008122001
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I (Gol. III/d)
Jabatan: Lektor
Bidang Ilmu: Matematika Terapan
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/syarifahmeurahyuni/


Nama: Mahmudi, S.Si., M.Si.
NIP: 198207142014041002
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
Jabatan: Lektor
Bidang Ilmu: Aljabar
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/mahmudi/


Nama: Radhiah, S.Si., M.Sc.
NIP: 198508142014042001
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
Jabatan: Asisten Ahli
Bidang Ilmu: Matematika
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/radhiah/


Nama: Ikhsan Maulidi, S.Si., M.Si
NIP: 199210022018031001
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
Jabatan: Lektor
Bidang Ilmu: Matematika
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/ikhsanmaulidi/


Nama: T. Murdani Saputra, S.Pd., M.Si
NIP: 199008212019031007
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
Jabatan: Asisten Ahli
Bidang Ilmu: Matematika Terapan
Webpage: http://fsd.unsyiah.ac.id/murdani/


Nama: Vera Halfiani, S.Si., M.Mat
NIP: 198910062019032014
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
Jabatan: Asisten Ahli
Bidang Ilmu: Matematika Terapan
Webpage: https://fsd.unsyiah.ac.id/verahalfiani/


#BERITA